فن آوری رایانه ای و تأثیر آن در اشاعه فرهنگ قرآنی
42 بازدید
مصاحبه کننده : تقوی، سید مهدی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) شانزدهم اردیبهشت 1382 - شماره 147 )(4 صفحه - از 39 تا 42)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی