پایان فضیلت یا نقد تفکر اخلاقی جوامع نوین
55 بازدید
محل نشر: معرفت » پاییز 1376 - شماره 22 » (6 صفحه - از 91 تا 96)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیش از این گذشت که کتاب «پایان فضیلت» نوشته السدیر مک اینتار نقدی بر تفکر اخلاقی رایج در غرب است. از ویژگی های این کتاب شیوه نگرش نقادانه آن بر مکاتبی است که الگوهای گزینش فردی را جایگزین فضایل اخلاقی و اصول ارزشی می کنند. در فصل چهاردهم این کتاب، او ضمن اشاره به نقد نظراتی همچون ذهن گروی و عاطفه گروی، فضایل مختلف را در چند مکتب بر شمرده و با هم مقایسه می نماید و سعی دارد با ایجاد نوعی سازگاری بین این نظریات، اخلاق مبتنی بر فضیلت را از دیدگاه خود تبیین نماید...