مفهوم شناسی و ماهیت شناسی نهضت نرم افزاری (2)
52 بازدید
محل نشر: پگاه حوزه، ارديبهشت 1384، شماره 32
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی