فن آوری اطلاعات و فرهنگ
53 بازدید
محل نشر: كتاب ماه كليات، آبان ماه 1382، شماره 71
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی