بازخوانی و نقد اندیشه اخلاقی کانت از منظر السدیر مک اینتایر
54 بازدید
محل نشر: آذرماه 1383 همايش دويست سال پس از كانت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی