مفهوم شناسی و ماهیت شناسی نهضت نرم افزاری
51 بازدید
محل نشر: پگاه حوزه، فروردین 1384، شماره 31
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی