فنآوری اطلاعات و فرهنگ
46 بازدید
محل نشر: کتاب ماه کلیات، آبان ماه 1382، شماره 71
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی